1. Home
  2. Visie, doel en middelen

Visie, doel en middelen

De Alliantie heeft een bepaalde visie op een te bereiken doel. Om dat doel te bereiken worden diverse middelen gebruikt.
De Alliantie bestaat inmiddels uit 15 organisaties/groepen. Op 31-3-22 de Alliantie ontstaan naar aanleiding van het symposium over de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling van het luchthaventerrein van MAA. Een van de tot nu toe bereikte resultaten is … De Alliantie is geen rechtspersoon. Daarom is Stichting GUVB (Geen Uitbreiding Vliegveld Beek) opgericht. De financiën van de Alliantie lopen via de stichting.
De gecombineerde jaarverslagen van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en de Stichting GUVB van 2018, 2019 en 2020 geven nadere informatie.