1. Home

Provinciale Staten van Limburg hebben op 16-12-22 met een krappe meerderheid van 55% besloten om MAA nog niet te sluiten en opnieuw vele tientallen miljoenen euro’s in de bodemloze put te gooien. De aandacht van de Alliantie gaat nu uit naar juridische procedures en naar de aanvraag luchthavenbesluit

Daarnaast blijkt dat de vervoerscijfers van MAA ver achterblijven bij het Businessplan van MAA. Zie Ontwikkeling omzet MAA. Het Businessplan, waarvoor geen marktanalyse is uitgevoerd, was een belangrijke bouwsteen voor de beslissing om geld te blijven steken in MAA.

Direct naar Veelgestelde vragen

Informatie over pleinAIR

Een verkorte en geactualiseerde versie van de presentatie van pleinAIR met ingesproken tekst (15 minuten) kan gedownload worden via plein AIR (Voiceover) of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=NH3b8tviYqg  Er is ook een overzichtelijke samenvatting van de kernpunten van pleinAIR:

Nieuwe bestemming MAA terrein

Op het prachtig gelegen plateau, uitkijkend over Maastricht, is 75 jaar geleden het kleine vliegveld MAA aangelegd. Een nieuwe bestemming passend bij de omgeving opent vele perspectieven. Zeker wanneer provinciale gelden niet worden besteed aan de renovatie van de start- en landingsbaan, maar aan het duurzame hergebruik van de baan en aanpalende gebouwen.

De befaamde architecte Francine Houben, geboren Limburgse, heeft hiertoe een plan uitgewerkt. Daarin krijgen de landingsbaan en omliggende gebouwen nieuwe functies en wordt het terrein weer teruggegeven aan bewoners, ondernemers en natuur. Dit plan heet pleinAIR wat staat voor open en schone lucht en een aangenaam leefklimaat.

PleinAIR Maastricht

PleinAIR geeft op eenvoudige wijze aan hoe ruimte voor energietransitie, werken, recreëren en nieuwe woningen in omliggende dorpen gerealiseerd kan worden. Want zonder geluidsoverlast kunnen bouwbeperkingen voor woningen in omliggende dorpen worden opgeheven. Het plan leidt tot nieuwe banen in de kenniseconomie en recreatie en is daarom niet alleen voor direct omwonenden, maar ook voor bewoners van omliggende gemeenten als Maastricht en Sittard-Geleen van groot belang. Nu liggen zij nog onder de vliegroutes van MAA, straks liggen zij aan misschien wel het grootste herontwikkelingsgebied van zuid Limburg. PleinAIR kiest voor schone lucht, ruimte en een fijn leefklimaat!

pleinAIR

Francine Houben Mecanoo heeft de term AIR gebruikt voor het concept van de herontwikkelingsmogelijkheden van het luchthaventerrein van MAA. In het Frans betekent “plein air” “openlucht”.

Provincie heeft besluit genomen over toekomst MAA

Provinciale Staten van Limburg hebben op 16-12-22 met een krappe meerderheid van 55% besloten om MAA nog niet te sluiten en opnieuw vele tientallen miljoenen euro’s in de bodemloze put te gooien. Het is moeilijk om afscheid te nemen van een prestigeobject. Zowel volgens de externe analyse (MKBA) in opdracht van de Provincie als de Sonderende notie van Gedeputeerde Staten is sluiting maatschappelijk het meest aantrekkelijk. Ook de toeristische sector in Zuid-Limburg is voorstander van sluiting. Met sluiting kan Limburg de trend van andere overheden binnen en buiten Europa volgen die besloten hebben vliegvelden te transformeren tot succesvolle woon- werk en leefgebieden. 

Wat zijn de voordelen van pleinAIR

Gezondheid

Gezond, fit en vitaal. Zo willen we ons allemaal voelen. Daarom willen we leven, werken en recreëren in een omgeving met schone lucht zonder (ultra)fijnstof en kerosine-lucht en geluidshinder. PleinAIR biedt ons dit indien het 200 ha. grote MAA-terrein herontwikkeld wordt. PleinAIR leidt tot een gezonde nachtrust, verlaging van stress en vermindering van luchtweg- en hart- en vaatziekten. Door pleinAIR ontstaat een gezonde en inspirerende leefomgeving voor heel Zuid-Limburg waar mensen graag wonen en werken, kinderen willen opgroeien, starters op de arbeidsmarkt willen blijven en toeristen willen vertoeven.

Veiligheid

Door de ligging van MAA vlakbij andere vliegvelden (Luik en Keulen/Bonn) moeten vliegtuigen een lang stuk laag over woongebieden en natuur vliegen. Incidenten zoals vallende dakpannen of vliegtuigonderdelen maar ook de uitstoot van CO2 en fijnstof maken het onveilig voor bewoners. Dat geldt ook voor mogelijke incidenten boven of nabij Chemelot. Het plan pleinAIR haalt al deze risico’s weg en maakt het wonen en verblijven onder de vliegroutes weer veilig.

Economie & Werkgelegenheid

Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de provincie is gebleken dat sluiting van MAA circa 500 miljoen euro gunstiger is dan doorgaan op de huidige wijze en zelfs circa 600 miljoen euro gunstiger dan de groeialternatieven. Na sluiting worden de baan en een aantal gebouwen zinvol hergebruikt. In omliggende dorpen kunnen nieuwe (betaalbare) woningen gerealiseerd voor starters en doorgroeiers. PleinAIR biedt ook veel gunstigere en toekomstbestendigere perspectieven voor werkgelegenheid en welvaart. Er ontstaan meer banen in de bouw, recreatie, diensten en kenniseconomie. Kosten van sloop en isolatie van omliggende woningen vervallen. WOZ-waardes van woningen nemen toe en dat is gunstig voor gemeentelijke financiën. Nieuwe banen in de kenniseconomie, bouw en het toerisme bieden de hele regio nieuwe kansen voor de toekomst

Ruimte voor nieuwe mogelijkheden

Niet alleen het 200 ha. grote terrein van MAA zelf, maar het hele gebied er rondom biedt ruimte voor een eigentijdse transformatie naar natuurbeleving, recreatie en wonen. Benutting van deze ruimte wordt nu beperkt vanwege de milieunormen (geluidshinder en luchtvervuiling). Deze normen hebben gevolgen voor alle gebruik van omliggende gebieden in alle betrokken gemeenten. Realisatie van pleinAIR heft al deze beperkingen op als het MAA-terrein getransformeerd wordt tot een plek om niet alleen werken, maar ook te  recreëren en (betaalbaar) te wonen.

Mobiliteit

Nu ligt het MAA terrein als een blokkade in het landschap. Realisatie van pleinAIR betekent het herstel van oude verbindingswegen over het terrein en een lagere belasting van de A2 vanwege minder vrachtverkeer. Ook de bereikbaarheid neemt toe door verbeterde fietsroutes en openbaar vervoer. Fietsroutes  van Valkenburg naar de Maasvlakte worden aantrekkelijker, hetgeen aansluit bij de ambitie van Zuid-Limburg en Valkenburg zich te profileren als fiets- en vakantiebestemming.

Klimaat

Vliegen draagt door verbranding van kerosine en uitstoot van koolstofdioxide aanzienlijk bij aan de verandering van het klimaat. Vanwege de uitstoot van stikstofoxiden, waterdamp en aerosolen verandert de samenstelling van de atmosfeer. PleinAIR beoogt een klimaatvriendelijke transitie die energie opwekt in plaats van verbruikt. Zo kunnen bestaande gebouwen op het terrein duurzaam hergebruikt kunnen worden, is er ruimte voor honderden bomen en zou de landingsbaan omgevormd kunnen worden tot een ‘blauwe loper’ van beloopbare zonnepanelen.

Natuur

Tijdens de coronaperiode hebben we de prachtige natuur in Zuid Limburg herontdekt en de beschermde gebieden met speciale kalkgraslanden, bijzondere planten, vogels en dieren. Het zijn de tien Natura 2000-gebieden die Zuid Limburg zo aantrekkelijk maken, maar juist deze hebben veel te lijden van de stikstofuitstoot van laagvliegende MAA-vliegtuigen. Realisatie van pleinAIR betekent een forse reductie van stikstofuitstoot waardoor niet alleen de mens gezonder wordt, maar ook de kostbare natuur in het Heuvelland zich kan herstellen.

Landschap

Het Limburgs landschap wordt gekenmerkt door prachtige heuvels in een mooi agrarisch landschap. Dat geeft elk seizoen een andere charme en kleur. Wandelaars en fietsers genieten er volop van. Het is voor iedereen belangrijk dat dit kenmerkende landschap behouden blijft en boeren kunnen blijven boeren. PleinAIR voorziet in het terugplaatsen van de bekende Limburgse hoogstambomen die vroeger, voor de aanleg van het vliegveld, het landschap van het centraal plateau kenmerkten.

Regionale verankering

Het MAA-terrein ligt temidden van de steden Maastricht, Heerlen en Sittard, tussen de Brightland campussen die daar gevestigd zijn én in het hart van de omliggende steden Aken, Luik en Hasselt. PleinAIR zal een oase bieden van rust, ruimte en innovatie bieden. Een plek waar regionale verbinding kan plaatsvinden. Plan pleinAIR zal gaan dienen als een Euregionaal voorbeeld van energietransitie en industriële transformatie ten gunste van een beter woon-, werk- en leefklimaat voor huidige en toekomstige generaties, verankerd in de Zuid-Limburgse regio.