1. Home
  2. Actueel en komend
  3. Nieuwe aanvraag luchthavenbesluit

Nieuwe aanvraag luchthavenbesluit

MAA functioneert nu op basis van een zogenaamde Omzettingsregeling uit 2014. Deze moet vervangen worden door een Luchthavenbesluit. In 2016 is een Luchthavenbesluit aangevraagd, waarbij weliswaar is uitgegaan van de geldende geluidsruimte, maar waarin een verlenging van de baan van 2500 meter naar 2750 meter (inclusief stopway van 250 meter) was voorzien om zware vrachttoestellen te faciliteren. Als gevolg van de activiteiten van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA is er nog steeds geen luchthavenbesluit van kracht.

Provinciale Staten van Limburg hebben op 16-12-22 met een krappe meerderheid van 55% besloten om MAA nog niet te sluiten. Daarop is nu een nieuw traject voor aanvraag gestart. Dit traject is zeer strak gepland met een zeer krappe doorlooptijd tot eind 2024. Als er op 31-12-24 geen luchthavenbesluit is dan moet de overheid € 1.000 per dag betalen aan Stichting GUVB en andere appellant gezamenlijk tot een maximum van € 150.000 volgens een uitspraak van de Raad van State Uitspraak 202204206/1/R1 – Raad van State. Er is geen volledige MER voorzien. De vraag is of dit geaccepteerd wordt door de onafhankelijke Commissie MER.

Op 25-5-23 was de eerste openbare informatiebijeenkomst

MAA wil in 2023 een aanvraag luchthavenbesluit (exploitatievergunning) indienen bij de Minister van I&W. Informatie daarover: https://platformparticipatie.nl/maastrichtaachenairport/default.aspx